Wave Interference & Fringe Patterns


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference & Fringe Patterns
Omtale In this activity students will explore how interference patterns occur. They will investigate using data antinodes and nodes in both water; sound and light. They will use data to explain the formation antinodes and nodes.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Wave interference; fringe patterns; antinodes; nodes; light; water; sound; waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Simon Lees
Skule / Organisasjon St Hildas
Lasta opp 08.03.17
Oppdatert 08.03.17