Standard Adding Algorithm Demonstration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Standard Adding Algorithm Demonstration
Omtale Use Make Ten to demonstrate how the standard algorithm works.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord adding, adding algorithm
Simuleringar Make a Ten (HTML5)


Forfattarar Beth Stade
E-post for kontakt bethstade@comcast.net
Skule / Organisasjon Univeristy of Colorado
Lasta opp 03.03.17
Oppdatert 06.03.17