Reflection in a plane surface


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Reflection in a plane surface
Omtale This allows students to determine the law of reflection from collected data
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Reflection; Law of reflection; plane surfaces
Simuleringar Bøying av lys (HTML5), Bending Light


Forfattarar Simon Lees
Skule / Organisasjon St Hildas
Lasta opp 02.03.17
Oppdatert 02.03.17