Exploring Nuclear Fission


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Nuclear Fission
Omtale Exploring the differences between U-235, U-238, and U-239 with respect to nuclear fission and chain reactions.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Fission, Uranium
Simuleringar Fisjon


Forfattarar Karen M
Skule / Organisasjon BHS
Lasta opp 30.12.16
Oppdatert 30.12.16