Membrane Diffusion Tutorial


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Membrane Diffusion Tutorial
Omtale Tutorial session to aid the understanding the most important concepts relating to diffusion across semi-permeable membranes.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Plasma membrane, channels, diffusion, permeability
Simuleringar Membrane Channels


Forfattarar Michael Daw
E-post for kontakt mdaw@staffmail.ed.ac.uk
Skule / Organisasjon University of Edinburgh
Lasta opp 29.11.16
Oppdatert 29.11.16