What are the chances? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel What are the chances?
Omtale Students will explore the ideas of chance using the Plinko game as a context.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord probability
Simuleringar Plinko Probability (HTML5)


Forfattarar Susan Miller
E-post for kontakt susan.miller@colorado.edu
Skule / Organisasjon University of Colorado
Lasta opp 13.11.16
Oppdatert 26.06.17