Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Omtale 20-30 min activity to practise calculations of wave speed and to show how tension and damping affect the speed of a wave.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord damping, speed, tension, time
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Charlotte Daniell
Skule / Organisasjon RGS Worcester
Lasta opp 04.11.16
Oppdatert 04.11.16