Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Omtale 20-30 min activity to practise calculations of wave speed and to show how tension and damping affect the speed of a wave.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord damping, speed, tension, time
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Charlotte Daniell
E-post for kontakt chd@rgsw.org.uk
Skule / Organisasjon RGS Worcester
Lasta opp 04.11.16
Oppdatert 04.11.16