Parallel Connection: Warm Up


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Parallel Connection: Warm Up
Omtale This simple activity will guide the students in understanding one of the electricity topics which is parallel connection.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circuit diagrams, parallel connection
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab


Forfattarar Joel Potane
Skule / Organisasjon Department of Education Division of Cagayan de Oro
Lasta opp 11.10.16
Oppdatert 11.10.16