Phase Changes Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phase Changes Lab!
Omtale Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the States of Matter: Basics simulator.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord average kinetic energy, phase change, pressure, temperature, volume
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Jamie Schoenberger
Skule / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lasta opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16