Lunar Lander!


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lunar Lander!
Omtale Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Lunar Lander simulator.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Free Body Diagrams, Intertia, Newton's 1st Law, forces
Simuleringar Lunar Lander


Forfattarar Jamie Schoenberger
Skule / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lasta opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16