Super Basic Gas Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Super Basic Gas Law
Omtale Students are allowed to explore the simulation and make some quick generalizations about gases. They are asked to provide data evidence from their interactions with the sim. One sided, minimal writing, developed for alternative ed.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Anna, Barneskule, Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Anna, Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord alternative ed
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Lisa Bulat
Skule / Organisasjon Learning Options High School
Lasta opp 10.05.16
Oppdatert 10.05.16