Student Guide for PhET - Reactants, Products and Leftovers in html5


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - Reactants, Products and Leftovers in html5
Omtale Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord excess, leftover, limiting reagent, product, reactant
Simuleringar Reactants, Products and Leftovers (HTML5)


Forfattarar Brian Libby
E-post for kontakt brian.libby@wayne.k12.in.us
Skule / Organisasjon Ben Davis High School
Lasta opp 29.04.16
Oppdatert 01.05.16