States of Matter Basics Student Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Basics Student Guide
Omtale For more advanced junior high students just getting introduced to states of matter, this is an open-ended guide for exploring the relationships between temperature, pressure, and volume.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord states of matter
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Kim Miller
Skule / Organisasjon Goleta Valley Junior High
Lasta opp 11.04.16
Oppdatert 11.04.16