pH ASAM BASA


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel pH ASAM BASA
Omtale pH adalah ukuran derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk Indonesian
Nøkkelord ASAM, BASA, pH
Simuleringar Acid-Base Solutions


Forfattarar dwi sulistyorini
E-post for kontakt dwisulistyorinifb@yahoo.com
Skule / Organisasjon SMP NEGERI 1 PURWOREJO
Lasta opp 01.04.16
Oppdatert 01.04.16