Plate Tectonic Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonic Simulation
Omtale Students are guided through how to discover properties of different plate boundaries.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Plate
Simuleringar Plate Tectonics


Forfattarar Kevin Birkholz
E-post for kontakt kbirkholz@bloomfield.org
Skule / Organisasjon Bloomfield Hills Schools
Lasta opp 09.03.16
Oppdatert 09.03.16