Stimulation of a Neuron and the Resulting Action Potential


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Stimulation of a Neuron and the Resulting Action Potential
Omtale This activity simply focuses students on certain aspects of this simulation.
Emne Biologi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord action potential, neuron
Simuleringar Neuron


Forfattarar stacie forman
Skule / Organisasjon Perryville High School
Lasta opp 07.03.16
Oppdatert 07.03.16