States of Matter Modeling


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Modeling
Omtale Students share their current models about how particles move in states of matter. Then they interact with the simulation, and alter their models.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, matter, models, of, solid, states
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Chuck Faber
Skule / Organisasjon Pine Hollow Middle School
Lasta opp 21.02.16
Oppdatert 21.02.16