Wave Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Investigation
Omtale Students explore ways to describe waves using the terms frequency, amplitude, and wavelength. Students design short experiments to find the effect of frequency, and amplitude on wavelength. Students use the terms frequency, amplitude, and wavelength to describe a time they have experienced waves in real life.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, exploring, frequency, wavelength, waves
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5), Wave on a String


Forfattarar Chuck Faber
Skule / Organisasjon Pine Hollow Middle School
Lasta opp 21.02.16
Oppdatert 21.02.16