Photoelectric Effect Phet Worksheet (AP Physics 2)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect Phet Worksheet (AP Physics 2)
Omtale Worksheet for AP Physics 2. It provides instructions to guide students through Phet Photoelectric effect simulation investigation. It can be used as homework assignment or classwork.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP, Effect, Photoelectric
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Yau-Jong Twu
Skule / Organisasjon Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Lasta opp 12.02.16
Oppdatert 12.02.16