skate park


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel skate park
Omtale phy class
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord skate park Energy
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Annetta Serulla
Skule / Organisasjon ITT Tech
Lasta opp 12.01.16
Oppdatert 12.01.16