Phase Changes using States of Matter Sim


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phase Changes using States of Matter Sim
Omtale Revised lab investigating the properties of solids, liquids and gases and how pressure and temperature affect phase changes.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Phase Changes, States of Matter
Simuleringar States of Matter


Forfattarar Mary Arny
Skule / Organisasjon Northwest-Shoals Community College
Lasta opp 03.12.15
Oppdatert 03.12.15