Phase Changes using States of Matter Sim


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phase Changes using States of Matter Sim
Omtale A lab using neon, water and oxygen models to get students to describe the effect of temperature and pressure on the phase of gases and liquids and to explore the triple point of water.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Phase Changes, States of Matter
Simuleringar States of Matter


Forfattarar Mary Arny
Skule / Organisasjon Northwest-Shoals Community College
Lasta opp 19.11.15
Oppdatert 19.11.15