Wave Basics for Middle Schoolers


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Basics for Middle Schoolers
Omtale This activity introduces middle schoolers to the three basic measurements of a wave: wavelength, frequency, and amplitude. Students manipulate the activity to find their own definitions.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Amplitude, Frequency, Middle School, Wavelength, Waves
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Megan Elmore
Skule / Organisasjon Glenn Westlake Middle School
Lasta opp 12.11.15
Oppdatert 12.11.15