Investigating Ions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Ions
Omtale This activity helps students understand why ions form in the patterns they do (group related trends)
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atomic theory, ions, noble gas configuration
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom


Forfattarar Emily Bones
Skule / Organisasjon Saint Andrew's School
Lasta opp 09.10.15
Oppdatert 09.10.15