a problem


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel a problem
Omtale It just a simple problem to train the student on how to add two vectors.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord adding vector
Simuleringar Addisjon av vektorar


Forfattarar Mohammad Alshahrani
E-post for kontakt msscti@gmail.com
Skule / Organisasjon BCT
Lasta opp 14.09.15
Oppdatert 14.09.15