Measuring waves using wave on a string model


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Measuring waves using wave on a string model
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Wavelength, amplitude, wave speed
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Richard Knights
Skule / Organisasjon Aloha College Marbella
Lasta opp 13.09.15
Oppdatert 13.09.15