Build an Atom WebLab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom WebLab
Omtale Student will investigate names, symbols, atomic number, mass, isotopes, stability, ions, charge and nuclear notation.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord activity, atom, atoms, bohr, charge, electron, lab, model, nucleus, proton
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Melissa Venable
Skule / Organisasjon SurryCentral High School
Lasta opp 10.09.15
Oppdatert 10.09.15