Waves on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a string
Omtale An activity to describe wave motion, effects of changing frequency, wave speed and tension.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Standing Waves, Waves, transverse waves.
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Kim Diate and Jovelyn Ysa-al
Skule / Organisasjon MSU-Iligan Institute of Technology
Lasta opp 30.08.15
Oppdatert 30.08.15