Types of Waves and its Parts


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Types of Waves and its Parts
Omtale Activity for identifying the parts and types of waves.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Wave, capillary wave, mechanical wave, periodic wave, sinusoidal wave
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan
Skule / Organisasjon Mindanao state university - iligan institute of technology
Lasta opp 29.08.15
Oppdatert 29.08.15