Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow)
Omtale This activity leads the students to understand the basic concepts of fluid pressure and flow. Students will investigate how pressure works, answer problems and apply these concepts to the real world.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord flow, fluid, pressure
Simuleringar Fluidtrykk og gjennomstrøyming


Forfattarar Caryll Baylon & Jeramie Bulat-ag
Skule / Organisasjon MSU-IIT
Lasta opp 28.08.15
Oppdatert 28.08.15