Investigating Density, Volume, Mass and Weight A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Density, Volume, Mass and Weight
Omtale Lab investigating the properties of density, volume, mass, and weight and their differences. This includes hands-on activities as well as PhET use ideas.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord density, mass, volume, weight
Simuleringar Density


Forfattarar Dr. Wendy Adams
Skule / Organisasjon University of Northern Colorado
Lasta opp 20.08.15
Oppdatert 23.08.15