Faraday’s Electromagnetic Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Faraday’s Electromagnetic Lab
Omtale Homework or in class activity exploring Faraday's Electromagnetic Lab
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Fraday, electromagnetic, magnet
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Dr. Wendy Adams
Skule / Organisasjon University of Northern Colorado
Lasta opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15