Phases of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phases of Matter
Omtale Lab exploring the phases of matter at a molecular level and how molecules change phases.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Molecules, gas, lab, liquid, matter, solid
Simuleringar Friction (HTML5), Friction, Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter, Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Dr. Wendy Adams
Skule / Organisasjon University of Northern Colorado
Lasta opp 20.08.15
Oppdatert 28.12.16