mesues


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel mesues
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Albanian
Nøkkelord gjyshkle
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattarar pjeter gjoka
Skule / Organisasjon lezhe
Lasta opp 09.08.15
Oppdatert 16.08.15