Atomic Addition A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Addition
Omtale Using protons and electrons, students discover the rules for adding integers.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord integers, negative, positive, sum
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom


Forfattarar Mary Burr
Skule / Organisasjon FSUS
Lasta opp 05.08.15
Oppdatert 05.08.15