Temperature and Radiation Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Temperature and Radiation Activity
Omtale This lab assignment was originally designed as a activity for an online course.
Emne Anna, Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Wien, blackbody, spectrum, temperature, wavelength
Simuleringar Blackbody Spectrum


Forfattarar Dorian McIntire
Skule / Organisasjon Tri-County Technical College
Lasta opp 17.05.15
Oppdatert 25.08.15