The Speed of Particles in the Different States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Speed of Particles in the Different States of Matter
Omtale In this activity you will investigate the physical science of how the three states of matter: solid, liquid and gas when varying the temperature changes the behavior of particles. You will be comparing particles in the three different phases.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord States of Matter
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Marlene Mosley
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 16.03.15
Oppdatert 16.03.15