Refraction of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction of Light
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Lights, Reflection, Refraction
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Ayesha Ayub
E-post for kontakt ayub2038@yahoo.com
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 16.03.15
Oppdatert 16.03.15