Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators
Omtale In this activity you will explore fractions. You will be looking closely at numerators and denominators to determine their relationship to size in order to compare fractions with the same numerator or denominator.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Comparing Fractions, Denominator, Numerator
Simuleringar Fractions Intro


Forfattarar Margaret McCabe
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 15.03.15
Oppdatert 15.03.15