Energy Forms and Changes


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms and Changes
Omtale This is an elementary school lesson aimed at exposing students to the physical concept of energy transfer and change into different forms. Students will explore the different types of energy forms, how it is transferred in a system, and the basic principle of energy conservation.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy forms; energy changes; energy transfer; thermal energy ;kinetic energy; electric energy
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar Jessica Pham
Skule / Organisasjon CUNY HUNTER
Lasta opp 14.03.15
Oppdatert 14.03.15