Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions
Omtale This activity was developed for AP Chemistry as an intro to solutions and to relate solutions to molecular geometry.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Mixing, dipole, polarity, solution
Simuleringar Sugar and Salt Solutions


Forfattarar Dan Kloster
Skule / Organisasjon Silver Creek High School
Lasta opp 09.03.15
Oppdatert 09.03.15