Balanced & Unbalanced Torque Webquest


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Balanced & Unbalanced Torque Webquest
Omtale Determine the relationship between the applied force, frictional force (of the brake) and Torque. Determine the type of motion that results from balanced and unbalanced torque.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord angular acceleration, centripetal acceleration, torque
Simuleringar Torque


Forfattarar Heather Koczur
Skule / Organisasjon Berea City Schools
Lasta opp 03.03.15
Oppdatert 03.03.15