Scaling Shapes Activity and Lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Scaling Shapes Activity and Lesson
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord area, dilation, perimeter, scale factor, similar shape, similarity
Simuleringar Arealbyggar (HTML5)


Forfattarar Amanda McGarry
E-post for kontakt amanda.mcgarry@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 17.02.15
Oppdatert 04.08.15