Investigating Forces and Motion Through Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Forces and Motion Through Inquiry
Omtale Inquiry activity for high school students investigating net forces, friction, and Newton's laws.
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord force, friction, inertia, net force
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Tony Tracy
Skule / Organisasjon Belpre HS
Lasta opp 03.02.15
Oppdatert 03.02.15