Wave on a String Independent Student Learning Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Independent Student Learning Guide
Omtale Emphasis on amplitude not affecting wavelength or frequency. Emphasis on frequency and wavelength being inversely related.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency., wavelength
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Valerie Chapple
Skule / Organisasjon Lansing High School
Lasta opp 09.01.15
Oppdatert 09.01.15