Greenhouse Effect: Good or Bad?


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect: Good or Bad?
Omtale Self-guided tour of some of the basic inner-workings of the Greenhouse Effect, requiring both qualitative and quantitative analysis.
Emne Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Greenhouse effect
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Nathan Quarderer
E-post for kontakt quarderern@nicc.edu
Skule / Organisasjon Northeast Iowa Community College
Lasta opp 17.11.14
Oppdatert 17.11.14