Force and Motion Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion Investigation
Omtale A detailed investigation of Newton's 1st and 2nd laws along with friction.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Forces, Friction, Newton's Laws
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Michael Pennisi
Skule / Organisasjon Schaumburg High School
Lasta opp 10.11.14
Oppdatert 10.11.14