Construyendo algunos átomos


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Construyendo algunos átomos
Omtale
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Demonstrasjon
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish
Nøkkelord átomo, 4eso, electrón, neutrón, protón, química
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom


Forfattarar Félix A. Gutiérrez Múzquiz
E-post for kontakt fagm52@gmail.com
Skule / Organisasjon IES Élaios
Lasta opp 06.11.14
Oppdatert 02.02.18