Molecule Polarity - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Polarity - Clicker Questions
Omtale Clicker questions used with the Molecule Polarity simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity
Simuleringar Molekylpolaritet (HTML5), Molekylpolaritet


Forfattarar Trish Loeblein, Robert Parson
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 05.11.14
Oppdatert 26.07.17