Sugar and Salt Solutions - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Sugar and Salt Solutions - Clicker Questions
Omtale Clicker questions used with the Sugar and Salt Solutions simulation, with annotations.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord compounds, conductivity, covalent, dissociation, ionic, ions, molecular
Simuleringar Sugar and Salt Solutions


Forfattarar Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 05.11.14
Oppdatert 08.07.15